Xochi Santa Fe

2007 Fall Catalog :

< previous seriesnext series >

Elyse Kitchen

Apron

Elyse Stripe Honey   XF808363

Potholder

Elyse Stripe Honey   XF808387

Mitt

Elyse Stripe Honey   XF808370

Chairpad

Elyse Stripe Honey   XF808448

Apron

Elyse Sage   XF808592

Potholder

Elyse Sage   XF808615

Mitt

Elyse Sage   XF808608

Chairpad

Elyse Sage   XF808851

Apron

Elyse Stripe Sage   XF808394

Potholder

Elyse Stripe Sage   XF808417

Mitt

Elyse Stripe Sage   XF808400

Chairpad

Elyse Stripe Sage   XF808455

Apron

Elyse Honey   XF808561

Potholder

Elyse Honey   XF808585

Mitt

Elyse Honey   XF808578

Chairpad

Elyse Honey   XF808844